Slobodne veze je zagrebačka udruga za suvremeno-umjetničku praksu koja se bavi kritičkim israživanjem međunarodne umjetničke scene i potencijalima njene šire recepcije. Potiče susrete, diskusije i razmjene. Udruga je osnovana 2007.
.
.
.
.
.
Loose Associations, contemporary art practices" is Zagreb based organization dealing with critical research on international art practices and potentials of their wider reception. It encourages encounter, discussion and exchange, and is active internationally. It is founded in 2007.