PUT DOMA projekt je Udruge za zastitu okoliša SUNCE i studija PROFESIONALCI+, koji je za cilj imao potaknuti inicijativu proglašenja Dana Otoka, zbog potrebe pomicanja političke i medijske pozornosti s otoka kao turističkog proizvoda na same otočane i njihov autentičan način života i pripadajuće mu probleme.
Ključna manifestacija ovog apel-projekta bila je multimedijska izložba održana u podrumima Dioklecijanove palače 2004. Na njoj su učestvovali autori različitih generacija i stvaralačkih ishodišta, Nikola Bajto, Duška Boban, Dubravko Kuhta, David Larcher, Ivan Ladislav Galeta, Kolja Marković, Dunja Sablić.
Izložbu sam prebacila u virtualni prostor na DVD-u koji postaje publikacija ovog projekta te autorska interpretacija otoka kao simbola izolacije i nemogućnosti ostvarivanja komunikacije, ali i utočišta za individualnost.

layout for the CD cover  

poster announcing exhibition  

layout of the CD presentation  

layout of the CD presentation