Agencija za obrazovanje odraslih organizira Tjedan cjeloživotnog učenja na nacionalnoj razini u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa. Koncept cjeloživotnog učenja zamisao je usustavljivanja učenja u svim životnim razdobljima (od rane mladosti do starosti) i u svim oblicima u kojima se ostvaruje (formalno, neformalno i informalno). Učenje je pritom kontinuirani proces u kojem su rezultati i motiviranost pojedinca za učenje u određenom životnom razdoblju uvjetovani znanjem, navikama i iskustvima učenja stećenima u mlađoj životnoj dobi.
.
.
.
.
.
Agency for Adult Education in colaboration with Ministry of Science, Education and Sport organizes The Week of Lifelong Learning to promote the idea of systematization of learning at all stages of life (from early childhood to old age) and in all its modes (formal, non-formal and informal). Learning is a continuous process in which an individual's results and motivation for learning in a certain period of life depend on the knowledge, habits and experiences of learning, acquired at a younger age.