.
.
.
.
.
.
.
.
Samostalne izložbe :

2019 2020 AMORELLA - PLOVEĆI GRAD / izložba fotografija, Tehnički muzej Nikola Tesla Zagreb, kustosice: Jasminka Babić, Markita Franulić; organizacija: Tehnički muzej Nikola Tesla

2019 THE SEA AS A COMMON PLACE / multimedijalna izložba na feribotu Amorella, Viking Line
The Stockholm ~Mariehamn ~ Turku ruta / kustos: Jasmina Šarić / organizacija: International Master’s Programme Stockholm University

2019 AMORELLA - PLOVEĆI GRAD / izložba fotografija, Multimedijalni kulturni centar Split, kustosica: Jasminka Babić; organizacija: Multimedijalni kulturni centar Split

2018 VILA DALMACIJA / izložba fotografija, Foto galerija LANG, kustos: Želimir Koščević, organizator: Fotum

2017 "SPLIT *** TRI ZVJEZDICE" / izložba fotografija, Salon Galić, kustosica: Silva Kalčić, organizator: HULU Split

2015 "MOTEL TROGIR / Izložba MODERNA ARHITEKTURA TROGIRA 1945.-1990.", Muzej grada Trogira / Galerija Cate Dujšin Ribar; s Neli Ružić, kustosica: Lidija Mićin Butković; u sklopu MOTEL TROGIR projekta.

2012 "Zlato", billboard u Cisti Provo, Dalmatinska zagora, Hrvatska, u sklopu projekta "Kultura na selu" u organizaciji Udruge za suvremenu umjetnost “Kvart” i Hrvatskog udruženja likovnih umjetnika Split

2011 Urbani život još nije počeo, billboard u Heinzelovoj ulici, Zagreb, u sklopu serije izložbi Ploha/Površina kustosice Silve Kalčić

2011 Dnevnički zapis, izložba fotografija u sklopu Mjeseca fotografije Kulturnog centra Dubrava, Zagreb

2008 Suburbijski herbarij, digitalni foto-crteži, Palača Milesi - HAZU Split, Hrvatska

2000 Slike, Galerija Matice hrvatske, Zagreb, Hrvatska

1999 Drvo na baršunu, slike, Art Net Club, Zagreb, Hrvatska

Grupne izložbe, izbor:

2019 IZA ZATVORENIH VRATA / izložba radova iz fundusa Galerije umjetnina / Stara gradska vijećnica, Split / kustosi: Branko Franceschi, Jasminka Babić i Eleonora Klein

2018 NIJE UVIJEK BUDUĆNOST ONO ŠTO DOLAZI / Pogled na umjetničku produkciju projekta Motel Trogir 2014.- 2018. / Multimedijalni kulturni centar, Split / kustosica: Nataša Bodrožić

2018 UMJETNOST PREŽIVLJAVANJA, 40. Splitski salon, "Zašto je važno sakupljati suvremenu umjetnost", Galerija umjetnina, kustos: Branko Franceschi

2018 NESVRSTANI - tjedan za ljude i umjetnost, izlagačko prodajni program, Lauba, Zagreb

2018 "OD 60-TIH DO DANAS: UMJETNOST I DRUŠTVO", novi muzejski postav / Galerija umjetnina Split / kustosice: jasminka Babić i Marija Stipišić Vuković

2017 52. ZAGREBAČKI SALON PRIMIJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA, "(Ne)primjenjivost primijenjene umjetnosti", 5.—28. 10. 2017. / Muzej Mimara / organizator: Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti – ULUPUH

2017 ARHITEKTURA U SUVREMENOJ UMJETNOSTI / Galerija umjetnina Split / Kustosi: Jasminka Babić i Branko Franceschi više

2015 "MODERAN GRAD" / 39. Splitski salon, Kiosk Društva Marjan na Prvoj vidilici, Split

2015 "PUNJENJE ISPRAŽNJENOG 20150318-28 MMIIM" / izložba ULUPUH-ove Sekcije za multimediju i intermediju, Galerija ULUPUH, Tkalčićeva 14, Zagreb

2017/2015/2014/2013/2009/2008/2007/2006
KVART, izložba udruge za suvremenu umjetnost Kvart, GK Trstenik, Split

2013 38. Splitski salon „Maštanja - Izmiještanja“, javni prostor grada, billboard na sjevernom ulazu u marjanski tunel, Split

2012 "Priče o gradu" : MARJAN / izložba fotografija u Palazzo del Duca, Senigallia, Italija / organizator: Hrvatska udruga likovnih umjetnika Split

2011 37. Splitski salon „Izlagati (se)“, podrumi Dioklecijanove palače, Split

2009 UDARAC, izložba plakata, galerija Konzervatorskog odjela i Tončićeva ulica, Split (suorganizator, izlagač )

2009 “Pogled na grad”, Grožnjan, predstavljanje umjetnika HULU Split, Grožnjan

2009 43. Zagrebački salon primijenjenih umjetnosti – “Antidizajn – trajne alternative”, javne garaže na Kvatriću, organizator ULUPUH Zagreb

2007 Tu i tamo, Muzej Međmurja, HULU Split i HULU Čakovec, Čakovec, Hrvatska

2006 ST X-Generation, Galerija Vladimir Nazor, Zagreb, Hrvatska

2005 Split / New York, izložba fotografija, Foto klub Split, Hrvatska

2004 Gledanje, Motovun Film Festival, Motovun, Hrvatska

2004 PUT DOMA, multimedialna izložba, HULU, podrumi Dioklecijanove palače, Split, Hrvatska (suorganizator, selektor i izlagač)

2003 Life&Art, izložba suvremene fotografije u Splitu, Galerija umjetnina, Split, Hrvatska / Galerija umjetnina, Bjelovar, Hrvatska

2002 101 Splićanin, izložba fotografija, Foto klub, Split, Hrvatska

2002 Međunarodna izložba crteža, Moderna galerija, Rijeka, Hrvatska

1999, 2000, 2001 Likovna radionica Šolta, Salon Galić u Splitu, Galerija SC i Galerija Matice hrvatske u Zagerbu ( suorganizator , selektor i izlagač )

1999 2. hrvatski trienale crteža, Dom HDLU , Zagreb, Hrvatska

1999 Expression of Youth, Urbino, Italy
.
.
.
.
.
.
.
.
Solo Exhibitions:

2019 2020 AMORELLA - A FLOATING CITY / exhibition of photographs, Technical Musem Nikola Tesla, Zagreb, curators: Jasminka Babić, Markita Franulić; organisation: Tehnički muzej Nikola Tesla

2019 THE SEA AS A COMMON PLACE / multimedia exhibition at m/s Amorella, Viking Line - The Stockholm ~Mariehamn ~ Turku rute / curator: Jasmina Šarić / organisation: International Master’s Programme Stockholm University

2019 AMORELLA - A FLOATING CITY / exhibition of photographs, MKC Split Gallery/Youth Centre, curator: Jasminka Babić; Organisation: Multimedia Cultural Centre Split

2018 VILA DALMACIJA / exhibition of photographs, Photo Gallery LANG, curator: Želimir Koščević, organized by Fotum Association

2017 SPLIT *** THREE STARS / exhibition of photographs / Salon Galić Gallery / curator: Silva Kalčić, organized by Croatian Association of Visual Arts Split

2015 MODERN ARCHITECTURE OF TROGIR 1945.-1990., Trogir Town Museum, with Neli Ružić, curator: Lidija Mićin Butković; as a part of MOTEL TROGIR project.

2012 "Gold", billboard in Cisti Provo, Croatia, as a part of the project "Culture in the village" organized by the Association of Contemporay Art KVART and the Croatian Association of Visual Artists in Split

2011 Urban life hasn't begun yet, billboard in Heinzelova street in Zagreb, as a part of the public art project Plane/Surface curated by Silva Kalčić, Zagreb

2011 Diary, exhibition of photographs, Month of Photography in Dubrava Cultural Centre, Zagreb

2008 Suburban herbarium, digital photo-drawings, Croatian Academy of Science and Art in Split, Croatia

2000 Paintings, exhibition of paintings, Gallery of Matica Hrvatska, Zagreb, Croatia

1999 Wood on Velvet, exhibition of paintings, Art Net Club, Zagreb

Group Exhibitions, selection:

2019 BEHIND THE CLOSED DOORS / Exhibition of art works in the collection of The Museum of Fine Arts in Split / The Old Town Hall, Split / Curators: Branko Franceschi, Jasminka Babić and Eleonora Klein

2018 IT IS NOT FUTURE THAT ALWAYS COMES AFTER / A review of the artistic production of the Motel Trogir project 2014-2018 / MKC Split Gallery - Youth Centre, curator: Nataša Bodrožić // 11 - 31 October 2018

2018 40TH SPLIT SALON / THE ART OF SURVIVAL - "Why It Is Important To Collect Contemporary Art?" Curator: Branko Franceschi //

2018 THE UNALINED - Week For People And Art, exhibition and trade program, Lauba, Zagreb

2018 THE NEW MUSEUM COLLECTION DISPLAY “From the 60’s to today: Art & Society”/ Museum of Fine Arts Split / curated by: Jasminka Babić and Marija Stipišić Vuković

2017 The 52nd ZAGREB SALON OF APPLIED ART AND DESIGN, "The In/Applicability of Applied Art" Mimara Museum, October 5 to October 28, 2017 / organised by: the Croatian Association of Artists of the Applied Arts – ULUPUH

2017 ARCHITECTURE IN CONTEMPORARY ART / Museum of Fine Arts Split / Curated by Jasminka Babić & Branko Franceschi ( more about the show )

2015 "FILLING THE EMPTINESS 20150318-28 MMIIM" / Exhibition of Multimedia and Intermedia Section of Croatian Association of Artists of Applied Arts, ULUPUH Gallery , Tkalčićeva 14, Zagreb

2014 "The Final Showdown", exhibition of the Association of Contemporay Art KVART, public space , District of Trstenik, Split

2013 38. Split Salon „Fantasizing - Dislocating“, billboard at the northern entrance to the Marjan tunnel, Split

2012 "Stories about the city" : MARJAN / exhibition of photographs in Palazzo del Duca, Senigallia, Italy / organisation by the Croatian Association of Visual Artists in Split

2011 37. Split Salon „Izlagati (se)“, basement of the Diocletian's palace, Split

2009 Trstenik - Beach, exhibition of the Association of Contemporay Art KVART, District of Trstenik, Split

2009 THE KICK, poster exhibition, Art Conservation Gallery and Tončićeva street, Split (manager, participant )

2009 City View, presntation of artist from Split, Pula, Croatia

2009 43rd Zagreb Salon, Pablic garage Kvaternikov trg, Zagreb, Croatia

2008 Trstenik Underground, Culture Festival KVART, public garage in Trstenik District, Split, Croatia

2007 Trstenik Open, Culture Festival KVART, public space of Trstenik District, Split, Croatia

2007 Here and There , 11 young artist from Split, Čakoevec Museum, Čakovec, Croatia

2006 ST X-Generation, Vladimir Nazor Gallery, Zagreb, Croatia

2006 QUARTER, exhibition of the Association of Contemporay Art KVART, Split, Croatia

2005 Split / New York, exhibition of photography, Photo Club Split, Croatia

2004 Watching ( D.B. : Dinner invitation), Motovun Film Festival, Motovun, Croatia

2004 On the way home, multimedia exhibition after author’s selection, Diocletian’s cellars, Split, Croatia

2003 Life&Art, exhibition of contemporary photography in Split, Art Gallery, Split, Croatia & Art Gallery ,Bjelovar, Croatia

2002 101 Individuals from Split, exhibition of photographs, Photo Club Split, Croatia

2002 International Exhibition of Drawings, Modern Gallery, Rijeka, Croatia

2002 1st Graphic Showroom, Banova vila, Rab, Croatia

2001 Art Workshop Solta 3, Cultural Youth Centre, Split, Croatia

2000 Art Workshop Šolta 2, Gallery of Matica Hrvatska, Zagreb

1999 Expression of Youth, Urbino, Italy

1999 2nd Croatian Triennial of Drawings, Hall of Croatian Fine Art Society, Zagreb, Croatia

1999 Art Workshop Šolta 1,Salon Galić, Split, Croatia & Gallery of the Student Centre, Zagreb, Croatia


.
.
.
.
.
.
.
.