Duška Boban: AMORELLA ~ A FLOATING CITY

MKC Split Gallery/Youth Centre
Split, Croatia
April 11 – May 4 2019

How can contemporary photography be critical without becoming a medium of affective spectacle? Can it stay within the realistic representation of contemporary society but distance itself from the journalistic documentary practice and exist within the field of contemporary art? Is it capable of knowing and respecting its own tradition without restricting itself to the semantically bare formalism? During the last thirty years numerous authors whose work has been theoretically recognized as critical realism, have dealt with these topics. At the core of such approach lies the understanding that photography is social and cultural practice directed at encouraging dialogue outside the realm of art, the awareness of its critical potential, but also the distance from the pseudo-political engagement.

The work of Split-based author Duška Boban can be contextualized within this complex configuration of form and content. In her new project titled Amorella – A Floating City she continues the strategy of expanded understanding of photography and mediates the content of the exhibition not only through visual component, but also through textual segments, discursive programme and elaborate publication. She is focused on the topic of the heritage of shipbuilding that had largely contributed, especially during the second half of the 20th century, to the forming of Split as a contemporary city. At the moment of shipbuilding’s painful disappearance from Croatian economy, Boban reacts to the emerging problem of preservation, interpretation and presentation of its heritage, more specifically to its importance in creation of a new cultural identity of Split. By photographing the model ships that were once a part of the collection of Brodosplit Museum and are presently owned by Brodosplit – DIV Group company, the author creates a specific photographic archive. Using the archival and museological methodology, she presents the material in a form that simulates a museum display. Model ships are all photographed in front of a neutral grey background, always using the same frame. By this approach the author mimics a museum catalogue and through elimination of any other visual content, focuses the observer’s gaze exclusively to the main motif. The photographs are accompanied by the texts compiled by Nikola Bajto. They take the form of the interpretational museum texts that explain the destinies of the presented ships. This way, the importance and versatility of the past industry is shown in an unobtrusive manner, but with plenitude of visual and textual information. Furthermore, the importance and uniqueness of the model ships is clearly stated as well.

The exhibition also shows a separate series of photographs that were taken in late 2018 aboard Amorella – a famous ship that was built in 1988 in former Brodosplit shipyard and still sails between the cities of Stockholm and Turku. This is a very personal photographic essay that rejects the documentary approach to photography. Despite the fact that the author shows the changes of time and scenery, the photographs display a particular poetic quality. Boban depicts the ship’s everyday life, but primarily explores the traces of memory of some other time and place that show the boat’s origin. Through this dynamic exchange of personal and collective, poetic and scientific approach, the author forces the observer into the situation where we, who still possess a personal memory of this heritage, have to think about the ways of avoiding the future where all these memories would become a mere historization of the past, with no connection to the new social reality.

Jasminka Babić

Organisation: Multimedia Cultural Centre Split
Exhibition curator: Jasminka Babić
Text and translation: Jasminka Babić
Short stories author: Nikola Bajto
Technical support: Multimedia Cultural Centre Split
Acknowledgements: Brodosplit d.d., Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy Split
Exhibition supported by: City of Split, Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture Split, Faculty of Maritime Studies Split, University College Aspira, Brodsko upravljanje d.o.o, SSM United Ship Management d.o.o., J.E.K. d.o.o., Tourist Board of Split, Faculty of Economics, Business and Tourism Split, Kruščić, School of Design, Print and Sustainable Architecture – Split, Croatian Association of Visual Artists Split

PRESS CLIPPING:

Silva Kalčić: Fotografija kao kulturna praksa s kritičkim potencijalom / portal Suvremena hrvatska fotografija

Radio Galerija / HRT / intervju vodila Jasminka Babić / 18.04.2019.

Slobodna Dalmacija / intervju vodila Eda Vujević

Ivana Meštrov / TRIPTIH 3. programa Hrvatskog radija

Zoran Kukilo / emisija MORE / HRT1

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


THE BOOK "AMORELLA ~ A FLOATING CITY" is available in The Museum of Fine Arts in Split, The Croatian Maritime Museum in Split, The Superknjižara Bookstore in Zagreb and in the web shop following this LINK

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

AMORELLA ~ PLOVEĆI GRAD

Na koji način suvremena fotografija može biti kritična bez da postane medijem afektivnog spektakla? Može li ostati u domeni realnog prikaza društvenog okruženja, a odmaknuti se od reportažno-dokumentarističke prakse i suvereno egzistirati u polju suvremene umjetnosti? Poznavati i poštivati tradiciju medija, no istodobno se ne ograničiti na semantički siromašni formalizam? Ovakvim se promišljanjima u posljednjih tridesetak godina bavi čitav niz autora čija je praksa uobličena u teorijskom diskursu kao kritički realizam. Osnovu takvog pristupa čini shvaćanje fotografije kao društvene i kulturne prakse usmjerene poticanju dijaloga i izvan samog polja umjetnosti, svjesnost o njezinu kritičkom potencijalu, ali sa zadržavanjem odmaka od pseudo-političkih angažmana.

Upravo se u kontekstu ove kompleksne konfiguracije forme i sadržaja može promatrati dugogodišnji rad splitske autorice Duške Boban. U svom najnovijem projektu "Amorella – ploveći grad" ona nastavlja navedenu strategiju širokog shvaćanja fotografije kao medija, pa osim kroz vizualni jezik, sadržaj izložbe komunicira i kroz tekstualne segmente, diskurzivni program te opsežnu publikaciju. Tematski se fokusira na bogato nasljeđe brodogradnje koja je, posebice u drugoj polovici 20. stoljeća, uvelike doprinijela definiranju Splita kao suvremenog grada. U trenutku u kojem brodogradnja kao industrija bolno nestaje s gospodarske mape Hrvatske, Duška Boban se okreće novonastalom problemu čuvanja, interpretacije i prezentacije njezina nasljeđa, odnosno potencijalu njegove aktivne uloge u stvaranju novog kulturnog identiteta grada. Fotografirajući makete brodova koji su tvorili fundus nekadašnjeg Muzeja Brodosplita, a danas su vlasništvo Brodosplita – DIV Grupe, autorica formira svojevrsni fotografski arhiv. Preuzimajući arhivske i muzeološke metode, odlučuje se za prezentaciju snimljenog materijala u formi bliskoj muzeološkom postavu. Fotografije maketa snimljenih na neutralnoj sivoj podlozi, uvijek iz istoga rakursa, mimikriraju katalošku situaciju u kojoj nas nedostatak bilo kakvog vizualnog sadržaja osim same makete upućuje uistinu na promatranje tog osnovnog motiva. Fotografije su popraćene tekstovima Nikole Bajte koji u formi muzejskih legendi prate povijest ili, bolje rečeno, sudbine prikazanih brodova. Na ovaj su način nenametljivo, ali potkrijepljeno mnoštvom vizualnih i tekstualnih informacija, naglašeni značaj, bogatstvo i raznovrsnost nekadašnje proizvodnje, a istovremeno i vrijednost i jedinstvenost prikazanih maketa.

Zasebnu cjelinu na izložbi čini serija fotografija koje je autorica krajem prošle godine snimila na brodu Amorella, proizvedenom u nekadašnjem Brodosplitu 1988. godine, a koji još uvijek plovi između Stockholma i Turkua. Ovaj vrlo osobni fotografski esej odmaknut je od dokumentarnog pristupa jer autorica, iako prati vremenske i geografske mijene koje brod prolazi, u fotografskim prikazima naglašava izrazito poetičnu notu. Bilježi tako brodsku svakodnevnicu, ali još i naglašenije istražuje tragove memorije vremena i mjesta u kojem je nekad davno stvoren. Ovakvom dinamičnom izmjenom osobnog i društvenog, poetičnog i znanstvenog pristupa, Boban pred promatrača jasno postavlja situaciju u kojoj se mi, koji još uvijek posjedujemo osobnu memoriju vezanu uz ovo nasljeđe, moramo zapitati kako izbjeći budućnost u kojoj će to isto nasljeđe sljedeće generacije čitati isključivo kao historiziranu priču, izdvojenu iz neke nove društvene realnosti.

Jasminka Babić

organizacija: Multimedijalni kulturni centar Split
kustosica izložbe: Jasminka Babić
tekst i prijevod: Jasminka Babić
autor kratkih priča: Nikola Bajto
tehnička podrška: Multimedijalni kulturni centar Split
zahvale: Brodosplit d.d., Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Split
Izložbu su podržali: Grad Split, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje FESB, Pomorski fakultet u Splitu, Visoka škola Aspira, Brodsko upravljanje d.o.o., SSM United Ship Management d.o.o., J.E.K. d.o.o., Turistička zajednica Split, Ekonomski fakultet u Splitu, Kruščić, Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju u Splitu, Hrvatska udruga likovnih umjetnika Split.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Knjiga "AMORELLA ~ PLOVEĆI GRAD" može se kupiti u dućanu Galerije umjetnina i u Hrvatskom pomorskom muzeju u Splitu, u zagrebačkoj trgovini Superknjižare te u web shopu Superknjižare na ovom LINKU

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

53_1amorellafb.jpg
       
53_2amorellafb.jpg
       
53_fbamorella.jpg
 Ploveći grad / Amorella 1988     
53_4vojvodinamaketa.jpg
 Ploveći grad / Vojvodina 1940     
53_5amorella.jpg
       
53_6postavfb.jpg
       
53_7postavfb.jpg
       
53_8postavfb.jpg
       
53_9postavfb.jpg
       
53_53amorellabook04mv2.jpg
 The Book: Amorella~A Floating City   @ Museum of Fine Arts Split