izložba:
Splitgraphic 2005:SPLIT-NEW YORK
Četvrta od pet paralelnih izložbi u sklopu drugog međunarodnog gračkog bijenala Splitgraphic okupila je splitske i njujorške fotografe, a kuratorica Jasna Gluić o njoj kaže: »Sama ideja izložbe, u najkračim crtama, bila je fotografski otkriti ono što grad čini karakterističnim, izvući u fotograji njegovu esenciju, ali u svjesnom odmaku od ušminkane površnosti razgledničkih motivskih obrazaca...« U Fotoklubu predstavilo se sedmoro splitskih umjetnika. Matko Biljak fotograra radnike brodogradilišta, Duška Boban estetizira rubne dijelove grada, Saša Burić prisjeća se sjetnih slika Mediterana, Tom Dubravec pokušava uloviti hedonistički splitski duh, Rino Efendić slika noćno svjetlo pustih ulica, Robert Matić radi režirane portrete da bi prikazao patinu grada, a Božo Vukičević detektira navijačku strukturu. U Muzeju grada Splita bili su izloženi radovi američkih fotografa. Tasja Keetman radi panorame američke metropole, Christophe Agou predstavlja dokumentarnost life fotograje, a Lorenz Ferić svjedoči o njujorškoj noćnoj sceni. (Vjesnik, listopad 2005.)