inicijativa za proglašenje : DAN OTOKA

U sklopu partnerskog projekta (Sunce/WWFMedPO) međunarodne važnosti «Odgovorni turizam i ekoregijska zaštita srednje i južne Dalmacije», Udruga za zaštitu okoliša Sunce, zajedno s studijem za dizajn i multimediju PROFESIONALCI+, pokreće inicijativu proglašenja Dana Otoka!
Ovom inicijativom, prvom takve vrste u Hrvatskoj, želi se ukazati na vrijednost i važnost otoka za cjelokupni prirodni i kulturni identitet Hrvatske, ali i istaknuti potrebu za cjelogodišnjim ulaganjem u ove najvrijednije hrvatske resurse. Proglašavanjem Dana Otoka, želi se ostvariti pomicanje političke i medijske pozornosti s otoka kao turističkog proizvoda na same otočane i njihov život iza kulisa turizma.
Inicijativa za obilježavanjem Dana Otoka započinje svečanim otvaranjem «otočke» izložbe u Splitu, simboličnog naziva Put Doma, a nastavit će se tokom cijele godine premiještanjem izložbe u sve veće gradove kao i na otok Vis. Takvom cijelogodišnjom inicijativom želi se podsjetiti na životnu stvarnost otoka kroz čitavu godinu.
Hrvatskim zakonom, otoci su prepoznati kao hrvatsko prirodno bogatstvo, od iznimnog interesa za Republiku Hrvatsku te kao takvi imaju njenu osobitu zaštitu. Međutim, pitanje je, koliku zaštitu oni zaista uživaju u Hrvatskoj, kada su poznati svi problemi depopulacije, zastoja privrednog razvoja i bespravne gradnje na otocima.
«Zemlja s tisuću otoka» duguje bar jedan dan u godini, u cijelosti učiniti svojim Danom Otoka. Jedan dan posvećen otocima svakako ne može biti dovoljno, ali on može biti početak cijelogodišnje brige i ulaganja u održivi razvoj naših otoka.
Podržavanjem inicijative, pomozimo da Dan Otoka postane 365 dana brige i čuvanja naših poslijednjih riznica mediteranskog naslijeđa; pomozimo otocima živjeti, ali ne kao odmarališta za druge već kao istinsko vrelo života – kao što su to oduvijek i bila.
Neka inicijativa Dana Otoka i službeno postane simboličan jedan dan za Otoke, ali cijela godina za Otočane.

Get Flash player to view this contentThe initiative for the proclamation of ISLAND DAY


As part of the partnership (WWFMedPO/SUNCE) project «Responsible Tourism
and Ecoregional Conservation», the Environmental Association Sunce, together
with the Studio for design and multimedia “PROFESIONALCI+”, is starting an
initiative for the proclamation of the “Island Day”. By this initiative, the first of
this kind in Croatia, we want to point out the value of islands for the overall
natural and cultural identity of Croatia, and to stress out the need for all-year-round
investments in these most important resources. By proclaiming the “Island day”
the islands would hence become more than just a tourist-associated product and
would turn media attention to the people living on them.
The initiative will start with the opening of an exhibition about islands, in Split,
symbolically named “On the Way Home”, and will continue throughout the year by
moving it to all the major cities and to Vis Island. By this initiative we would like to
remind everybody of the reality of island life present over entire year and not only
in summer seasons.Croatian law recognizes islands as natural wealth, of top
importance for the Republic of Croatia, and as such they enjoy full protection of the
State. But the question is whether they really are protected here in Croatia,
considering all depopulation problems, a stop in economic growth and illegal building
taking place on our islands.


1.dio2.dio


Ivan Ladislav Galeta

Dubravko Kuhta: "Necujam"

David Larcher1.dio


2.dio

Kolja Marković

Dunja Sablić


kratka priča "Transporeter" Nikole Bajto / "The Transporeter" a short story by Nikola Bajto ( english translatation availble soon )

Duska Boban: "Put doma""Piše mi Arijan:
...Na sjevernoj obali ovoga negostoljubljivog mora pristali smo uz mali otok koji je ipak velik u legendi: Ahilov otok. Kao što znaš, priča se da je Tetida podigla svoga sina na tom otočiću izgubljenom u magli; dolazila je svake večeri sa dna mora i razgovarala na žalu sa svojim djetetom. Na tom, danas nenastanjenom otoku samo koze pasu. Tu je i Ahilov hram. Galebovi, morske laste, burnice i svakojake druge morske ptice slijeću na njega, a lepet njihovih krila natopljenih morskom vlagom neprestano osvježava predvraće svetišta. Ali taj je Ahilov otok, kao što je i red, ujedno i Patroklov otok i nebrojeni zavjetni darovi kojima su ukrašeni zidovi hrama posvećeni su sad Ahilu, a sad njegovu prijatelju, jer dakako da oni koji vole Ahila isto tako časte i štuju uspomenu na Patrokla. Sam se Ahil javlja u snovima moreplovaca koji plove ovim krajem: on ih štiti i upozorava na opasnosti mora, kao što to drugdje čine Dioskuri. A uz Ahila se pojavljuje i Patroklova sjena.
Pripovijedam ti sve ove stvari jer mislim da ih je vrijedno znati, i jer su ih oni koji su mi ih kazivali sami doživjeli ili su doznali za njih od pouzdanih svjedoka... Ponekad mi se čini da je Ahil najveći čovjek po hrabrosti, duševnoj snazi i znanju, uz tjelesnu okretnost i žarku ljubav spram svoga sudruga. A ništa mi se kod njega ne čini veće od očaja zbog kojeg je prezreo život i poželio smrt kad je izgubio voljenog čovjeka."


Marguerite Yourcenar : "Hadrijanovi memoari""Adrian is writing to me:
...On the northern coast of this inhospitable sea we have landed on a small island, which however, is big in its legend: the island of Achilles. As you may know, the story goes that Tethys raised her son on this island lost in the mist. She would come every night from the bottom of the sea to talk to her child on the beach. Today, goats are the only inhabitants of the island. The temple of Achilles is there too. Seagulls, sea swallows, petrels and all kinds of sea-birds land on it. The flutter of their wings soaked with sea moisture incessantly refreshes the entrance to the shrine. However, the island of Achilles, as it deserves, is at the same time the island of Patroclus. Countless votive gifts adorning the temple walls have been dedicated here to Achilles and there to his friend, since of course those who love Achilles honor and respect the memory of Patroclus too. Achilles himself comes into dreams of seamen sailing these waters: he protects them and warns them against sea dangers, as Gemini do elsewhere, and by his side there is Patroclus’s shadow appearing as well.
I am telling you about all this because I think it is worth knowing, since those who told me about it had either experienced it directly or heard about it from a reliable source… Sometimes it seems to me that Achilles is the greatest man by courage, by strength of mind and by knowledge, along with physical agility and passionate love towards his young companion. Although, nothing about him seems to be greater to me than the despair which made him despise life and wish for his own death after having lost his beloved man."


Marguerite Youcenar : "Memoires d'Hadrien"

Get Flash player to view this content